Zákaznícka podpora (Po - Pia: 8:00 - 16:00): +420 733 641 461

Košík je prázdny

Reklamácia tovaru

Skôr než začnete s reklamáciou, odporúčame Vám nás kontaktovať a popísať problém, ktorý s tovarom máte. Poskytneme Vám úplné a odborné informácie a oznámime Vám, či sa naozaj jedná o vadu a či ju treba nie je možné odstrániť svojpomocne. Pokiaľ sa bude skutočne jednať o vadu, odporučíme Vám začať reklamačné konanie.

Kedy nemožno reklamáciu uplatniť

Nezodpovedáme za vady v týchto prípadoch:

  • pokiaľ bola vada na veci už v čase prevzatia a bola na nej dojednaná zľava,
  • pokiaľ išlo o tovar použitý a vada zodpovedala miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri Vašom prevzatí,
  • pokiaľ vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo pokiaľ to vyplývalo z povahy veci (napr. uplynutím životnosti),
  • pokiaľ bola vada spôsobená Vami a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, Vašim zásahom či mechanickým poškodením,
  • ak vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo náš vplyv (napr. zemetrasenie, pád lietadla a pod.).

Lehota na uplatnenie reklamácie

Právo z chybného plnenia môžete uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru je možné lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačíme v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade.

V prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia! Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia prvého tovaru.

Lehota a priebeh vybavenia reklamácie

O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba, kedy vadu musí posúdiť odborník. Pre popis vady, identifikáciu tovaru a preferovaný spôsob vybavenia reklamácie použite náš reklamačný list ( odt , docx , pdf ), ku ktorému priložte kópiu faktúry (daňového dokladu) alebo riadne vyplnený a potvrdený záručný list.

Akonáhle reklamáciu prevezmeme, vydáme Vám písomné potvrdenie, v ktorom uvedieme dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, Váš preferovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým Vás budeme informovať o vybavení reklamácie.

V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, budeme sa snažiť vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase.

Spôsoby doručenia reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar môžete osobne odovzdať na adrese FLOMAT sro, Zlepšovateľov 857/15, 700 30 Ostrava - Hrabůvka v pracovné dni od 8:00 do 16:00 alebo ho môžete zaslať na adresu FLOMAT sro, Zlepšovateľov 857/15, 700 30 Ostrava . Pre popis vady, identifikáciu tovaru a preferovaný spôsob vybavenia reklamácie použite náš reklamačný list ( odt , docx , pdf ), ku ktorému priložte kópiu faktúry (daňového dokladu) alebo riadne vyplnený a potvrdený záručný list.

Náklady na dopravu

Náklady spojené s dopravou tovaru k nám a späť, Vám budú uhradené pri splnení všetkých týchto podmienok:

  • reklamácia bude oprávnená,
  • podáte žiadosť o preplatenie nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru a písomne doložíte výšku nákladov (účtenka za poštovné, prepravný list a pod.).

Pozor, je možné preplatiť iba náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru (napr. náklady za poštovné nie za taxi službu).

Lehota na prevzatie reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar je potrebné prevziať do 30 dní od vybavenia reklamácie. Ak tovar v tejto lehote neprevezmete, sme oprávnení účtovať primerané skladné či tovar svojpomocne predať na Váš účet. Na tento postup Vás však vopred upozorníme a prípadne poskytneme primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

Darčeky

Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Doprava a platba

+420 733 641 461

Copyright © 2017-2023 FLOMAT s.r.o., všetky práva vyhradené. Kopírovanie akéhokoľvek obsahu bez súhlasu autora stránok zakázané. Produkty posielame po celej Slovensku, napr.: Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad. Okrem Slovenska pôsobíme v týchto krajinách: AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, HR, HU, LT, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK.
Internetový obchod, maloobchod, veľkoobchod. Produkty značky FLOMA®. Mapa stránok.