Zákaznícka podpora (Po - Pia: 8:00 - 16:00): +420 733 641 461

Košík je prázdny

Reklama

Webové stránky umiestnené na internetovej adrese www.flomat.cz, www.gumera.cz alebo www.koberec.cz (ďalej len „ webová stránka “) sú určené užívateľom týchto webových stránok a všetkým potenciálnym zákazníkom spoločnosti FLOMAT sro, sídlom Zlepšovateľov 857/15 , 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO 05939585, zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 69982 (ďalej len " predávajúci "), ktoré sa uvedená spoločnosť snaží oslovovať prostredníctvom reklamných a marketingových kampaní (ďalej len " zákazník " ).

Vzhľadom na veľké množstvo a rôznorodosť jednotlivých reklamných či marketingových kampaní si predávajúci dovoľuje svojich zákazníkov upozorniť, že záväzné ceny za jednotlivé výrobky sú uvedené iba na webových stránkach. Rozhodujúce a záväzné sú ceny uverejnené na uvedených webových stránkach v okamihu potvrdenia objednávky urobenej zákazníkom predávajúcim (typicky prostredníctvom potvrdzujúcej emailovej správy či SMS správy zaslanej zákazníkovi).

V prípade bannerovej, billboardovej, televíznej reklamy alebo reklamy v tlačených médiách môže medzi predávajúcim ako zadávateľom a našimi zmluvnými partnermi, ktorí pre nás reklamu spracovávajú, dôjsť k chybe pri prenose dát (napr. neaktuálne ceny atp.), ktoré nebolo zavinené konaním na strane predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za prípadné tlačové či iné chyby v reklamných oznámeniach, nech sú vyhotovené v akomkoľvek formáte. Všetky obrazové materiály použité v reklamných oznámeniach majú iba ilustratívny charakter, predávajúci nemôže garantovať presnú zhodu typu, modelu či farby konkrétneho výrobku a jeho obrazového vyjadrenia použitého v reklamnom oznámení. Obsah týchto oznámení preto zo strany predávajúceho nemožno považovať za záväzné ponuky na uzavretie zmluvy, a to s ohľadom na to, že takéto oznámenie neobsahuje podstatné náležitosti zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník.

Obdobná situácia (chybný prenos dát či prenos neaktuálnych dát) môže nastať aj v prípade najrôznejších zľavových portálov či cenových porovnávačov, ktorých prevádzkovatelia nie sú zmluvnými partnermi predávajúceho. Presné a aktuálne ceny predávajúci vždy uvádza na svojich webových stránkach.

V prípade reklamných oznámení obsahujúcich akúkoľvek ponuku si predávajúci vyhradzuje, že je taká ponuka obmedzená do vypredania zásob výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, prípadne je obmedzená stratou schopnosti predávajúceho plniť v súlade s uskutočnenou ponukou v zmysle ustanovenia § 1732 ods. 2 zákona č. /2012 Zb., Občiansky zákonník.

Rovnako v prípade tzv. predobjednávok (teda objednávok urobených zákazníkom ešte pred uvedením predmetného výrobku na trh) môže dôjsť s ohľadom na podstatnú a nepredvídateľnú zmenu okolností k vyššie zmienenej strate schopnosti predávajúceho plniť v súlade s uskutočnenou ponukou. Predávajúci nenesie riziko zmeny okolností (teda podstatných, nepredvídateľných a predávajúcim neovplyvniteľných zmien okolností, za ktorých bola jej ponuka urobená, okrem iného zmena menového kurzu).

Presné a aktuálne cenové ponuky predávajúci uvádza na svojich webových stránkach.

Doprava a platba

+420 733 641 461

Copyright © 2017-2024 FLOMAT s.r.o., všetky práva vyhradené. Kopírovanie akéhokoľvek obsahu bez súhlasu autora stránok zakázané. Produkty posielame po celej Slovensku, napr.: Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad. Okrem Slovenska pôsobíme v týchto krajinách: AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, HR, HU, LT, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK.
Internetový obchod, maloobchod, veľkoobchod. Produkty značky FLOMA®. Mapa stránok.