Zákaznícka podpora (Po - Pia: 8:00 - 16:00): +420 733 641 461

Košík je prázdny

Vyskúšanie a prípadné vrátenie tovaru

Kto má nárok na vrátenie tovaru

V prípade, že ste kupujúci spotrebiteľ, máte podľa § 1829 Občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom na niektorom z výdajných miest.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie Vám nevzniká, pretože zákon túto možnosť neuvádza.

Výnimky, kedy nie je možné tovar vrátiť

Výnimku, kedy nemôžete odstúpiť od kúpnej zmluvy, tvorí:

  • tovar, ktorý bol upravený podľa Vášho priania alebo pre Vás,
  • tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • tovar v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
  • zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačové programy, ak ste porušil ich pôvodný obal,
  • noviny, periodiky alebo časopisy,
  • ubytovanie, dopravu, stravovanie alebo využitie voľného času, pokiaľ tieto plnenia poskytujeme v určenom termíne,
  • digitálny obsah, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a my Vám pred uzavretím zmluvy oznámili, že v takom prípade nemáte právo na odstúpenie od zmluvy.

Vyskúšanie a prípadné vrátenie tovaru

Rozbalením, vyskúšaním a použitím tovaru (mimo tovaru uvedeného vyššie) nezaniká právo na vrátenie tovaru, teda na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Tovar môžete použiť a vyskúšať, avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tiež je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu, za spotrebovaný materiál a pod. Tieto náklady môžu byť požadované na úhradu.

Náklady spojené s vrátením tovaru

Náklady spojené s vrátením tovaru (napr. prepravný obal, poštovné a pod.) sú na Vašej strane a nemôžu byť od nás vyžadované na preplatenie.

Pri použitom tovare máme právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Účtovaniu týchto poplatkov predídete, pokiaľ tovar uvedie do pôvodného stavu sami napr. očistením, skompletizovaním, správnym zabalením apod. Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak my máme právo na úhradu skutočných nákladov spojených s novým zabalením tovaru. Máme tiež právo naúčtovať poplatok za spotrebovaný materiál, ktorý bol súčasťou tovaru. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plnú cenu tovaru.

Príklad:
Zákazník si objedná a kúpi tlačiareň, doma ju vybalí, obal zlikviduje a tlačiareň uvedie do prevádzky, vytlačí fotku a zistí, že tlačiareň nespĺňa jeho požiadavky. Tlačiareň tak bola použitá a zároveň bol použitý a spotrebovaný atrament, ktorý bol súčasťou balenia. Použitím nezaniká nárok na odstúpenie od zmluvy, ale spotrebiteľ by mal uhradiť spotrebovaný materiál a náklady s opätovným zabalením tlačiarne.

Máme teda právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, príp. so spotrebovaným materiálom. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú Vám potom naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar. Pokiaľ bola čiastka za vrátený tovar odoslaná skôr ako sme mohli tieto náklady vyčísliť, budú vyúčtované dodatočne.

Spôsob a lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak prevezmete tovar v piatok, doba na vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane).

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. Odstúpenie od zmluvy môžete zaslať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo ho rovno priložiť k vrátenému tovaru.

Vzorový dokument Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy ( odt , docx , pdf ).

Spôsob a lehota na vrátenie tovaru

V čo najkratšom termíne, najneskôr však do 14 dní, od zaslania odstúpenia od kúpnej zmluvy je potrebné, aby ste nám vrátili zakúpený tovar.

Tovar môžete vrátiť osobne na adrese FLOMAT sro, Zlepšovateľov 857/15, 700 30 Ostrava - Hrabůvka v pracovné dni od 8:00 do 16:00 alebo ho môžete zaslať na adresu FLOMAT sro, Zlepšovateľov 857/15, 700 30 Ostrava - Hra.

Pokiaľ budete tovar posielať späť poštou alebo súkromným prepravcom, dobre ho zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Ku vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť faktúru (daňový doklad), ktorý bol v zásielke a ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavky. Ďalej priložte tlačenú verziu dokumentu Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy ( odt , docx , pdf ).

Spôsob a lehota na vrátenie peňazí

Peniaze za vrátený tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, popr. iným dohodnutým spôsobom, najlepšie však prevodom na Váš bankový účet. Sumu vrátime čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr ako dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na naše sídlo alebo prevádzkareň (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný).

Doprava a platba

+420 733 641 461

Projekt „Kreativní vouchery FLOMAT s.r.o.“ byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a ministerstva kultury.

Copyright © 2017-2024 FLOMAT s.r.o., všetky práva vyhradené. Kopírovanie akéhokoľvek obsahu bez súhlasu autora stránok zakázané. Produkty posielame po celej Slovensku, napr.: Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad. Okrem Slovenska pôsobíme v týchto krajinách: AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, HR, HU, LT, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK.
Internetový obchod, maloobchod, veľkoobchod. Produkty značky FLOMA®. Mapa stránok.